Regulamin

1. Dane sprzedawcy

Sklep internetowey Gapula handmade dostępny pod adresem internetowym www.gapulahandmade.com, prowadzony jest przez Magdalenę Gołbę, prowadzącą działalnośc gospodarczą pod nazwą firmy Gapula handmade Magdalena Gołba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5512488303 i numerze REGON 367323470.

2. Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy (wyłącznie do celów korespondencyjnych): ul. Zwierzyniecka 24/A107, 31-105 Kraków (PL).
Adres e-mail: info@gapulahandmade.com
Numer telefonu: 880 964 274.

3. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska,
 2. Odbiór osobisty w Krakowie po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu ze Sprzedawcą

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Płatności elektroniczne
 4. Płatność kartą płatniczą
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

5. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  – płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  – płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku jeśli spotkanie Klienta ze Sprzedawcą nie dojdzie do skutku, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  – W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  – W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (plik do wydruku znajduje się w zakładce „Gwarancja, reklamacje i zwroty” strony internetowej www.gapulahandmade.com). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni, o których mowa w pkt 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty jego przyjęcia.

7. Warunki reklamacji

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot wolny od wad. Jeśli stanie się inaczej, z tytułu wady fizycznej, przysługuje Klientowi prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona pisemnie listem poleconym na adres firmy lub drogą mailową (podane na dole strony).

Według polskich przepisów, Klient nabywa wtedy prawo do tzw. rękojmi, z której tytułu może wybrać jeden z poniższych sposobów reklamacji:

 1.     obniżenie ceny (obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości produktu po wykryciu wady),
 2.     usunięcie wady (jeśli naprawa produktu jest możliwa),
 3.     wymiana rzeczy na wolną od wad (Sprzedawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu), przy tym dołoży wszelkich starań, aby produkt był jak najbardziej podobny do reklamowanego,
 4.     odstąpienie od umowy.

Aby Klient mógł skorzystać z ww. uprawnień musi dokonać tzw. aktów staranności, co oznacza:
– zbadanie dostarczonej biżuterii
– zawiadomienie mnie o wykrytych wadach (określając je jak najprecyzyjniej).
– zgłoszenie pisemne Reklamacji jak podano powyżej, na adres firmy lub drogą mailową (plik do wydruku znajduje się w zakładce „Gwarancja, reklamacje i zwroty” strony internetowej www.gapulahandmade.com). Przesłany dokument reklamacyjny zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty jego przyjęcia.

Reklamacji nie podlega zniszczenie biżuterii przez jej złe użytkowanie (wynikające ze złego jej przechowywania lub noszenia). Przykłady złego przechowywania lub noszenia biżuterii:
– przechowywanie łańcuszków razem luzem co skutkuje ich splątaniem, a w rezultacie zerwaniem lub miejscowym osłabieniu ich ciągłości
– zarysowanie przedmiotu, np. przy noszeniu na plaży (w tym zapchanie szczelin piaskiem),
– inne mechaniczne uszkodzenie, np. zerwanie bransoletki, czy wygięcie jakiegoś elementu podczas wykonywania czynności narażających biżuterię na zepsucie,
– kontakt z perfumami i środkami chemicznymi. Pamiętaj, najpierw perfumy, później zakładanie biżuterii, a do sprzątania ściągamy pierścionki i bransoletki.
– przechowywanie jej w miejscach o zbyt dużym dostępie do światła, wilgoci i powietrza (zwłaszcza zanieczyszczonego) lub z inną biżuterią (np. sztuczną). Te wszystkie czynniki wpływają na czernienie lub żółknięcie srebra. Warto wiedzieć, że proces ciemnienia srebra jest procesem naturalnym. W końcu nosząc ją nie ograniczymy powyższych czynników całkowicie. Jednak, aby zachowała jak najdłużej swój pierwotny wygląd należy przynajmniej stosować się do odpowiedniego jej przechowywania i odświeżać ją co jakiś czas.

8. Warunki gwarancji

Produkty Gapula handmade objęte są gwarancją na okres 2 lat od daty zakupu. Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce „Gwarancja, reklamacje i zwroty” strony internetowej www.gapulahandmade.com).

9. Warunki anulacji i zwrotu zamówienia

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Klient nabywający towar, może go zwrócić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego przedmiotu, załączając odpowiednie oświadczenie na piśmie (plik do wydruku znajduje się w zakładce „Gwarancja, reklamacje i zwroty” strony internetowej www.gapulahandmade.com).
 2. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do przesyłki ze zwracaną biżuterią (oryginał pisma z podpisem). Wcześniej można wysłać podpisany skan drogą mailową, jednak nie zwalnia to z przesłania oryginału dokumentu później wraz ze zwracaną biżuterią. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub Kuriera na wskazany przez Klienta adres.
 3. Zwracana biżuteria nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą.* 
 4. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
 5. Jako klient, zobowiązujesz się do jak najlepszego zabezpieczenia przesyłki ze zwracaną biżuterią przed zniszczeniem w transporcie (pudełko i folia/koperta bąbelkowa) oraz nadania jej jako przesyłka polecona lub wysłania jej poprzez firmę kurierską na adres Gapula handmade (przy korzystaniu z usług kurierskich oraz pocztowych, proszę o opisanie przesyłki jako “rękodzieło” zamiast “biżuteria” – kierując się ostrożnością przed zaginięciem przesyłki, co według opinii zdarza się dość często). Zwrot biżuterii na podany adres powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).
 6. Po otrzymaniu przez Gapula handmade oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 14 dni), zostanie zwrócona kwota o równowartości zwracanej biżuterii oraz koszty dostawy przedmiotu do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty dostawy przy zwrocie biżuterii do Gapula handmade ponosi Klient.

* zwykły zarząd rzeczą – czyli co może zrobić konsument z towarem, a następnie go odesłać w ramach odstąpienia od umowy:

 • rozpakowanie rzeczy z oryginalnego opakowania,
 • przymierzenie rzeczy,
 • sprawdzenie jakości rzeczy poprzez jego dotyk, sprawdzenie wytrzymałości,
 • stwierdzenie braku istnienia mechanicznego uszkodzenia czy usterki rzeczy.
 

10. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  – W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  – W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/