Regulamin sklepu

 1. Ceny produktów
 2. Produkty
 3. Sposoby płatności
 4. Typy zamówień
 5. Składanie zamówień
 6. Warunki i czas realizacji zamówienia
 7. Sposoby i czas dostawy
 8. Prawa autorskie
 9. Zmiana zamówienia lub wymiana produktu
 10. Zwroty
 11. Reklamacje

1. Ceny produktów

 1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie Gapula handmade podawane są w polskich złotych (PLN) oraz euro (EUR) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wprowadzania lub wycofania ich z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Gapula handmade.
 3. Ceny każdego produktu są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta. Oznacza to, że zmiany, o których mowa w powyższym punkcie (pkt. 1.2.), nie dotyczą zamówień, które zostały już złożone.
 4. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 5. Przy zamówieniu indywidualnym produktu podobnego do sprzedanego, cena produktu może się różnić od przedstawionej na stronie Sklepu Gapula handmade. Przy zamówieniu indywidualnym cena ustalana jest przez Sprzedawcę, po omówieniu projektu z Klientem. Więcej informacji o zamówieniach indywidualnych w pkt. 4. Typy zamówień.


2. Produkty

 1. Biżuteria przedstawiona w serwisie internetowym www.gapulahandmade.com jest nowa i wolna od wad. Każdy produkt ma swój szczegółowy opis dotyczący wymiarów, materiałów i kamieni, z jakich został wykonany. Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych.
 2. Każdy z produktów jest wykonany ręcznie, stąd jest niepowtarzalny i odróżnia się znacznie lub nieznacznie od innych, pozostałych modeli biżuterii Gapula handmade. Dotyczy to także elementów składowych biżuterii Gapula handmade. Każdy kamień jest niepowtarzalny i nigdy nie będzie identyczny z drugim o tej samej nazwie, szlifie i kolorze. Zatem składając zamówienie indywidualne na podobny produkt do sprzedanego nie można oczekiwać, że będzie on identyczny jak poprzedni. Sprzedawca jednak dołoży wszelkich starań, aby projekt był jak najbardziej zbliżony do oczekiwanego efektu.

     

3. Sposoby płatności
 1. Składając zamówienie Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a.      Przelewem na konto bankowe:

Magdalena Gołba
ul. Zwierzyniecka 24/A107
31-105 Kraków
27 1140 2004 0000 3102 7551 3972 (mBank)
Wpisując w tytule przelewu numer zamówienia.

b.      Transferem za pośrednictwem serwisu Przelewy.24 (bezpośrednio z serwisu www.gapulahandmade.com)

c.       Gotówką (odbiór osobisty w mieście Kraków, Polska)

         2.  Wysłanie zamówienia przez Sklep Gapula handmade bez jego wcześniejszego opłacenia nie jest możliwe.


4. Typy zamówień

       1.  Zamówienia standardowe:

a.      Procedurze zamówienia standardowego podlegają wszystkie produkty o statusie „dostępny” w Sklepie Gapula handmade. Klient zamawia gotowy produkt, bez możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian (chyba, że w opisie przedmiotu napisane jest inaczej).

b.      Zamówienia standardowe odbywają się tylko za pomocą funkcji „koszyk”.

         2.  Zamówienia indywidualne:

a.      Zamówieniom indywidualnym podlegają wszystkie produkty w Sklepie Gapula handmade, których status określono jako „sprzedany” lub projekty na specjalne życzenie klienta.

b.      Klientowi również przysługuje prawo do zamówienia indywidualnego, w przypadku produktu o statusie „dostępny”. Odbywa się to za dodatkową opłatą i jedynie w przypadku chęci dokonania zmian w projekcie produktu (inny kamień, metal, inny rozmiar lub inne), które w opisie produktu nie zostały określone przez Sprzedawcę jako możliwe w ramach oferty. W tym przypadku zamówienie indywidualne nie jest składane przez funkcję koszyk lecz poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

c.      Projekt zamówienia indywidualnego omawiany jest z klientem, poprzez formularz na stronie Sklepu Gapula handmade w zakładce „Kontakt”, drogą mailową ( lub telefoniczną (+48 880 964 274).

d.      Decydując się na zamówienie indywidualne produktu, Kupujący wpłaca zadatek w wysokości 50% przewidywanej ceny zamawianego produktu. Przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej ceny produktu, wyższej lub niższej od przewidywanej ceny zamawianego produktu. Różnica między przewidywaną a ostateczną ceną produktu, może sięgać maksymalnie +/- 10%. Podawana przez Sprzedawcę cena zamówienia indywidualnego nie zawiera kosztów przesyłki.

e.      Praca nad wykonaniem projektu rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty zadatku, o którym mowa w powyższym punkcie (4.2.d.) na konto bankowe Gapula handmade (podane w pkt. 3.1.a.). Klient dostaje mailowo potwierdzenie zaksięgowania wpłaty oraz informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

f.       Zadatek, o którym mowa w powyższych punktach (4.2.d. i 4.2.e.) jest bezzwrotny. W związku z tym, proszę o przemyślane decyzje dotyczące składania zamówień.

g.      Na życzenie klienta, po zakończeniu pierwszego etapu pracy, przedmiot może zostać sfotografowany, a zdjęcia wysyłane do klienta. Jest to moment, aby wprowadzić ewentualne drobne zmiany, uzgodnić nieścisłości. Sprzedawca czeka na akceptację przebiegu prac przez Klienta do 3 dni roboczych. Brak odpowiedzi do tego czasu, traktowany jest jako akceptacja projektu i prace nad nim kontynuowane będą wg ostatnich przesłanych informacji.

h.      Po akceptacji projektu przez Kupującego, produkt jest wykańczany i ponownie fotografowany. Zmiany w gotowym produkcie są możliwe za dodatkową opłatą. W przypadku braku zmian, Klient proszony jest o wpłacenie pozostałej kwoty stanowiącej cenę zamawianego produktu (ostateczna cena minus kwota wpłaconego zadatku) oraz kwoty pokrywającej koszt przesyłki.

i.       Po zaksięgowaniu wpłaty, przedmiot pakowany jest w ozdobne pudełeczko, zostaje odpowiednio zabezpieczany i wysyłany do klienta.

j.       W przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni roboczych od podania informacji przez Sprzedającego o ukończeniu prac nad produktem, materiał wykorzystany na  realizację zamówienia zostaje poddany przetworzeniu lub wykorzystany w jakikolwiek inny sposób. Nie ma możliwości odzyskania wpłaconego zadatku.

k.      Przy zamówieniach indywidualnych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia czasu realizacji ze względów od Sprzedawcy niezależnych, przykładowo ze względu na wydłużony czas dostawy kamieni lub innych materiałów do Sprzedawcy, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.


5. Składanie zamówień
 1. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis sklepu Gapula handmade produktu o statusie „dostępny”, należy dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do modułu „koszyk” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie sklepu.

 2. W przypadku produktów o statusie „sprzedany”, obowiązuje procedura zamówień indywidualnych. Zamówienia indywidualne można składać poprzez formularz kontaktowy w zakładce strony „kontakt” lub mailowo: info@gapulahandmade.com. Szczegóły można omawiać również telefonicznie: +48 880 964 274 oraz osobiście (bezpośrednie spotkanie w Krakowie).

 3. Zamówienia w Sklepie Gapula handmade można składać za pośrednictwem serwisu internetowego www.gapulahandmade.com przez całą dobę. Jednak czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Kupującego na konto Sklepu Gapula handmade podane w pkt. 3.1.a.
 4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Gapula handmade, Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami. W przypadku nie dotarcia maila potwierdzającego zamówienie, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie skrzynki mailowej „spam” lub kontakt ze sklepem.

 5. Po przyjęciu zamówienia, Sklep Gapula handmade będzie wysyłać maile informujące o zmianie statusu zamówienia.
 6. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. Mowa o zamówieniach standardowych (dostępnych, zamawianych przez funkcję „koszyk”).

 7. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego są możliwe do czasu zapłaty za zamówienie. W wyjątkowych okolicznościach kupujący proszony jest o jak najszybszy kontakt ze Sklepem Gapula handmade drogą mailową lub telefoniczną.

 8. O kosztach dostawy Kupujący informowany jest w trakcie procesu składania zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny produktu i ponoszone są przez Kupującego. Ze względu na bezpieczeństwo, Gapula handmade prowadzi przesyłkę wyłącznie kurierem, jednak na życzenie i odpowiedzialność Klienta, istnieje możliwość wyboru innego sposobu przesyłki. Więcej informacji o sposobach dostawy w pkt. 7.
 9. O dokonaniu przez Gapula handmade wysyłki zamówionych produktów, Klient jest informowany w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego Gapula handmade.

6. Warunki i czas realizacji zamówienia
 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia). Sprzedawca dostarcza Kupującemu towar na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 2. Termin realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie i liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie Gapula handmade (tj. w dniu roboczym pn. - pt. w godz. 9:00 – 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do Gapula handmade w dniu świątecznym lub po godz. 17:00 - czas realizacji liczony jest od pierwszego, najbliższego dnia roboczego. Klient informowany jest o zaksięgowaniu wpłaty w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego Gapula handmade (jest to moment zawarcia umowy ze Sklepem Gapula handmade).

 3. Wcześniejsze rozpoczęcie realizacji zamówienia, niż ustalono w punkcie powyżej (pkt 6.2.), możliwe jest tylko w przypadku, gdy Sprzedawca wyrazi na to zgodę. Usługa ta jest dodatkowo płatna w wysokości 30 zł.

 4. Czas realizacji zamówienia, gdy produkt ma status „dostępny” rozpoczyna się od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu Gapula handmade i obejmuje jedynie czas przygotowania produktu do wysyłki. W przypadku tym czas realizacji wynosi 1-2 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie zawiera czasu dostawy.
 5. Czas realizacji zamówienia, gdy produkt ma status „sprzedany”, rozpoczyna się od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu Gapula handmade i obejmuje czas:

  a.      Zamówienia i dostarczenia do Sprzedawcy materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia (jeśli zachodzi taka potrzeba),

  b.      Realizację zamówienia, czyli wykonanie produktu,

  c.      Przygotowanie produktu do wysyłki.

  W przypadku tym czas realizacji może wynosić 3-14 dni roboczych. O czasie realizacji zamówienia indywidualnego Klient informowany jest przez Sprzedawcę. Czas realizacji zamówienia nie zawiera czasu dostawy.

 6. Jeśli Klient złożył zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji - zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym czasem realizacji i wysłane łącznie, w jednej przesyłce (chyba, że Klient będzie życzył sobie inaczej – jednak ten przypadek wiąże się z dwukrotną płatnością za koszty przesyłki przez Klienta).

7. Sposoby i czas dostawy
 1. Ceny produktów podane na stronie Sklepu Gapula handmade nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty za przesyłkę doliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia.
 2. Koszty transportu przesyłki z zamówioną biżuterią Gapula handmade na terenie Polski oraz za granicę pokrywa Klient. 
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Po uprzednim uzgodnieniu przez Sprzedawcę i Klienta terminu, możliwy jest również bezpłatny odbiór osobisty na terenie Krakowa.
 4. Cennik dostawy produktów Gapula handmade: dostawa na terenie Polski = 20 zł brutto, dostawa poza teren Polski = 60 zł brutto, odbiór osobisty = bezpłatnie.
 5. Zaleca się, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 880 964 274, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu internetowego bądź na adres e-mail: info@gapulahandmade.com).

8. Prawa autorskie
 1. Niniejsza galeria, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Gapula handmade Magdalena Gołba oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

 2. Wszystkie wzory biżuterii przedstawionej na stronie serwisu internetowego www.gapulahandmade.com są własnością Gapula handmade Magdalena Gołba i nie wyraża się zgody na ich powielanie lub kopiowanie. Wszystkie wzory biżuterii Gapula handmade podlegają ochronie prawa autorskiego.
 3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody Gapula handmade Magdalena Gołba.

 4. Gapula handmade Magdalena Gołba nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których na niniejszej stronie internetowej umieszczono odnośniki hipertekstowe (linki).

 5. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swojego prawowitego właściciela.


9. Zmiana zamówienia lub wymiana produktu
 1. Poprzez „zmianę” zamówienia rozumie się wymianę produktu na inny, przy niedokończonym procesie realizacji zamówienia. Poprzez „wymianę” rozumie się wymianę produktu na inny, po dostarczeniu produktu do Klienta.

        2.  Zasady zmiany zamówienia:

a.      Zmiana zamówienia na inny produkt staje się niemożliwa wraz z momentem przesłania przez Sprzedawcę drogą mailową informacji o tym, że przesyłka została wysłana do Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta o dokonanej przesyłce do 5 godzin po jej nadaniu.

b.     Chcąc dokonać zmiany zamówienia na inny produkt, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie poprzez formularz kontaktowy Sklepu Gapula handmade lub poprzez e-mail: info@gapulahandmade.com. Następnie Sprzedawca udzieli Klientowi informacji o dalszym postępowaniu.

c.      Zmiany zamówienia najlepiej dokonać niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient poinformuje Sprzedawcę o chęci zmiany produktu na inny, w czasie, gdy Sprzedawca nie zdąży poinformować Klienta o dokonanej wysyłce, podczas gdy została już ona wysłana, zmiana zamówienia staje się niemożliwa (od tego momentu Klient może skorzystać z procedury Wymiany produktu).

         3.  Zasady wymiany produktu:

a.      Pomimo braku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Sprzedawca mając na względzie dobro Klienta, umożliwia wymianę zakupionego Produktu na inny z asortymentu dostępnego w Sklepie Gapula handmade. Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Produktu.

b.           Koszty wymiany Produktu ponosi Klient.

c.      Klient przed rozpoczęciem procedury wymiany Produktu na inny zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie poprzez formularz kontaktowy Sklepu Gapula handmade lub poprzez e-mail: info@gapulahandmade.com. Następnie Sprzedawca udzieli Klientowi informacji o dalszym postępowaniu.

d.        Do odsyłanego towaru Klient powinien załączyć dowód zakupu oraz podać informacje w zakresie: numeru zamówienia, danych Klienta oraz informacje na jaki inny Produkt ma zostać wymieniony Produkt zwracany Sprzedawcy.

e.            Każdorazowo warunki wymiany Produktu na inny są uzgadniane z Klientem indywidualnie.


10. Zwroty

 1. Pod pojęciem "zwrot", rozumie się zwrócenie produktu przez Klienta z powrotem do Sprzedawcy, bez opcji jego wymiany na inny produkt. Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego produktu.

 2. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym produktem. O zachowaniu 10-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

 3. Zwracany produkt nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą (czyli rozpakowanie produktu, sprawdzenie czy wszystkie jego elementy znajdują się w opakowaniu oraz przymiarka). Zwracany produkt musi być kompletny, nienaruszony i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

 4. Zwrot produktu do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).

 5. Klient zobowiązany jest zwrócić produkt, o którym mowa, na adres siedziby firmy Gapula handmade, tj. ul. Zwierzyniecka 24/A107, 31-105 Kraków, Polska, informując o tym fakcie Sprzedawcę poprzez formularz kontaktowy Sklepu Gapula handmade lub poprzez e-mail: info@gapulahandmade.com.
 6. Zwracając produkt, Klient zobowiązany jest do wyboru sposobu przesyłki spośród tych, które oferuje Sklep Gapula handmade w pkt 7 (ponieważ zostały one uznane przez Sprzedawcę, jako bezpieczne formy dostawy).

 7. Klient zobowiązany jest zwrócić produkt odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem.

 8. Koszty zwrotu produktu do Sklepu ponosi Klient.


11. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Kupującemu, z tytułu wady fizycznej towaru, przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy: Magdalena Gołba, ul. Zwierzyniecka 24/A107, 31-105 Kraków, poprzez formularz na stronie Sklepu Gapula handmade lub za pomocą poczty e-mail: info@gapulahandmade.com
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby wykonywane produkty marki Gapula handmade były wolne od wad. W przypadku, gdyby jednak produkt posiadał wadę fizyczną wynikającą z winy Sprzedającego, Kupujący nabywa prawo do tzw. rękojmi. Z tytułu rękojmi Klient wybiera jeden z poniższych sposobów reklamacji: 

a.      Obniżenia ceny (obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy),

b.      Usunięcia wady (jeśli naprawa produktu jest możliwa),

c.      Wymiany rzeczy na wolną od wad (Sprzedawca ponosi wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty), przy tym Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkt był jak najbardziej podobny do reklamowanego,

d.     Odstąpienia od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna, tzn. nie pozwala na użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Aby kupujący mógł skorzystać z ww. uprawnień musi dokonać tzw. aktów staranności, tj. zbadać dostarczone mu rzeczy, zawiadomić Sprzedawcę o wykrytych wadach i zgłosić swoje roszczenia pisemnie poprzez formularz kontaktowy Sklepu Gapula handmade lub poprzez e-mail: info@gapulahandmade.com.
 2. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru zamówienia oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy.
 3. Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres 2 lat od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem, iż wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady.
 4. Klient zgłasza reklamację w celu żądania poprawienia usługi, wymiany towaru lub jego naprawy. W sytuacji, gdy wymiana lub naprawa jest niemożliwa – np. z powodu wysokich kosztów – wówczas klient ma prawo otrzymać zwrot pieniędzy za towar lub obniżenie ceny.
 5. Kupujący po złożeniu reklamacji towaru, nie traci uprawnienia do dwuletniej gwarancji na produkt, o ile taka gwarancja obejmuje dany produkt Gapula handmade.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji złożonej przez Kupującego wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący.